Sapota ('Sapadilla')

Crop Group Fruits
Scientific Name Manilkara zapota
Family  Name Sapotaceae
Plant Code 043300
Name in English Sapota
Name in Sinhala Sepadilla
Name in Tamil
செப்பதில்லா

 

 

Food Item ID or Code Variety Edible Part Type Variety Photo
 043301  Sapathilla/ Fuzzy Fruit
Fruit  Underutilized